ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

วันที่: 18/10/2560 | ส่วนกลาง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เดินทางเข้าร่วมดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ พร้อมคณะผู้บริหารจาก Thailand Management Association โดยได้เข้าเยี่ยมชม Deloitte Singapore ในหัวข้อ “Sharing Economy”, “B2B Digital Platform” และ “National Logistics Platform” จากนั้นเข้าร่วมเยี่ยมชมผลงานและแนวการบริหารจัดการองค์กรที่ Digital Capability Center และเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำของวันเดียวกัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: