พิธีปิดโครงการ IBM Corporate Service Corps ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

วันที่: 19/08/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

     18 สิงหาคม 2560 : นายมีธรรม ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน DEPA (ด้านสังคม) ในฐานะผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ นายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสำนักงานสาขาภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ IBM Corporate Service Corps ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: