ภาพกิจกรรม วันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2560

วันที่: 16/05/2560 | ส่วนกลาง

ภาพกิจกรรม วันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2560 (16 พฤษภาคม 2560) ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีฯ ที่ อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ *
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: