รองผู้อำนวยการดีป้า ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก ธกส.

วันที่: 24/11/2560 | ส่วนกลาง

24 พฤศจิกายน 2560 – ช่วงเช้าวันนี้ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการ กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ คุณมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ในการศึกษาดูงานด้านการงานด้านบริหารจัดการ การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสู่มาตรฐานการส่งเสริมและสนับสนุน Digital Startup การพัฒนาเทคโนโลยีรองรับธุรกิจท่องเที่ยว ยุค 4.0 ณ  ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชั้น 9 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: