สถานทูตตสวีเดนประจำประเทศไทย ร่วมกับ ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) และ depa สาขาภาคอีสานตอนกลาง เปิดเวที แลกเปลี่ยนและเจรจาความร่วมมือกับสถานฑูตสวีเดนประจำประเทศไทย ในงาน THAI - SWEDISH COLLABORATION FOR SMART AND SUSTAINABLE CITIES

วันที่: 15/11/2560 | ภูมิภาค

สถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย ร่วมกับ ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) และ DEPA สาขาภาคอีสานตอนกลาง เปิดเวที แลกเปลี่ยนและเจรจาความร่วมมือกับสถานฑูตสวีเดนประจำประเทศไทย ในงาน THAI - SWEDISH COLLABORATION FOR SMART AND SUSTAINABLE CITIES โดยมี MR.STAFFAN HERRSTROM Ambassador of  Sweden to Thailand นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารบริษัทพัฒนาเมือง ของ จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต สระบุรี ตลอดจนนักธุรกิจ หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนและเจรจาความร่วมมือ งานจัดระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น ซึ่งผู้จัดการสำนักงานฯ สาขาภาคอีสานตอนกลางได้เข้าร่วมงานและได้เจรจาพูดคุยในกรอบความร่วมมือสมาร์ทซิตี้ระหว่างขอนแก่นและสวีเดน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: