สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดกิจกรรม Digital Startup คัดเลือกผลงานรอบ 3 (คัดเลือก 100 ทีม) ภาคเหนือ

วันที่: 05/02/2560 | ส่วนกลาง

5 กุมภาพันธ์ 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 และ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Digital Startup คัดเลือกผลงานรอบ 3 (คัดเลือก 100 ทีม) ภาคเหนือโดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบที่แล้วทั้งสิ้น 42 ทีมจาก 258 ทีมทั่วประเทศ นอกจากนี้คุณเพชรราวลัย ขยันยิ่ง ฝ่ายมาตรการส่งเสริม ร่วมให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ในวันที่ 5 -6 ก.พ. 60 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ จ.เชียงใหม่
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: