สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรมเปิดตัววิทยากรอาสา ICT จ.นครราชสีมา

วันที่: 27/01/2560 | ส่วนกลาง

วันนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรมเปิดอบมวิทยากรอาสา ICT (Agent) ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: