สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำผู้ประกอบการนำร่องจำหน่ายสินค้าผ่านแอปฯ ในงาน AIS Vision 2017 Digital for Thais

วันที่: 06/02/2560 | ส่วนกลาง

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 - ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน AIS Vision 2017 Digital for Thais ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ในงานครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย ฝ่ายมาตรการส่งเสริม นำผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 31 ราย ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โดยภายในงานเป็นการนำร่องให้เกิดการจำหน่ายสินค้าจริงผ่านแอปพลิเคชัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: