สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดตัว Tech Startup Club

วันที่: 08/02/2560 | ส่วนกลาง

8 กุมภาพันธ์ 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดตัว Tech Startup Club โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สิทธิชัย บุญหมั่น หัวหน้าภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ตึกภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ห้องภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: