สำนักงานดีป้าสาขาภาคใต้ตอนบนให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสทช.

วันที่: 19/08/2560 | ภูมิภาค

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 :  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน โดย คุณประชา อัศวธีระ (ผู้จัดการสำนักงานฯ) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสทช. นำโดย รศ.ประเสริฐ ศิลพิพัฒน์ กรรมการกิจการกระจายเสียงฯ เข้าศึกษาดูงานและร่วมรับฟัง เรื่อง Telecommunication Technology ณ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดภูเก็ต เพื่อทราบความก้าวหน้าของโครงการ Smart City ณ สำนักงานฯ จังหวัดภูเก็ต
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: