สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมเปิดตัว Tech Startup Club

วันที่: 24/02/2560 | ส่วนกลาง

เช้าวันศุกร์ที่ 24 ก.พ. 60 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมเปิดตัว Tech Startup Club มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Startup Adventure (เปิดโลกสตาร์ทอัพ) โดยมี คุณชรภัทธ์ สันติมากร จาก Bangkok Venture มาเป็นวิทยากรให้กับกิจกรรมนี้ด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: