สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต (คุณประชา อัศวธีระ) ได้รับเชิญเป็น Speaker ในงาน "โครงการพลังงาน และเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560 หรือ SETA 2017"

วันที่: 10/03/2560 | ส่วนกลาง

วันศุกร์ที่ 10  มี.ค. 60  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต (คุณประชา อัศวธีระ) ได้รับเชิญเป็น Speaker ในงาน "โครงการพลังงาน และเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560 หรือ SETA 2017" โดยร่วมบรรยายในหัวข้อ "ICT Application for Smart Cities" ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานระดับผู้บริหาร ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศกว่า 10,000 คน บูธกว่า 200 บูธ และพาวิเลียนจากต่างประเทศอีก 11 ประเทศ จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: