สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต จัดอบรม Entrepreneurship ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (Smart Growth)

วันที่: 23/03/2560 | ภูมิภาค

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต จัดอบรม Entrepreneurship  ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (Smart Growth) เพื่อพัฒนาคนให้มีสมรรถนะและคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยหัวข้อในการอบรม อาทิ เทคนิคการทำแผนธุรกิจ และ Venture Strategy in Dynamic Market การมองหาโอกาสสำหรับ Startup การคุ้มครองทางการค้าของสิ่งประดิษฐ์ การจัดการทางการเงินสำหรับ Venture และ Startup เป็นต้น
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: