สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะผู้บริหาร ศึกษาดูงานโครงการ Phuket Smart City

วันที่: 17/03/2560 | ส่วนกลาง

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 (ช่วงค่ำ) - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะผู้บริหารจำนวน 40 ท่าน ศึกษาดูงานโครงการ Phuket Smart City ณ Phuket Innovation Park ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 2 ทะเล 2 มหาสมุทร (นครศรีธรรมราช - ภูเก็ต) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภูมิภาค
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: