สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ประชุมหารือกับ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ในการดำเนินโครงการ IBM Corporate Service Corps ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

วันที่: 26/04/2560 | ภูมิภาค

วันที่ 24 เมษายน 2560 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ประชุมหารือกับ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ในการดำเนินโครงการ IBM Corporate Service Corps ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโครงการที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดย ไอบีเอ็ม จะทำการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถ (Talents) จำนวน 15 คน จากเจ้าหน้าที่ทั่วโลกของ ไอบีเอ็ม กว่า 3,000 คน ลงพื้นที่อย่างน้อย 1 เดือน เพื่อวางแผนและให้คำปรึกษาทางด้านดิจิทัลแก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และในปีนี้ ไอบีเอ็ม ได้เลือกพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ ตั้งเป้าหมายว่าจะสนับสนุนหน่วยงานในภูเก็ต อย่างน้อยจำนวน 4 หน่วยงาน
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: