สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

วันที่: 12/03/2560 | ส่วนกลาง

วันที่ 11-12 มี.ค. 60   สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้จัดอบรมในหัวข้อ การวิเคราะห์การเงินและพื้นฐานบัญชีการเงิน และ การจัดทำโมเดลธุรกิจ BMC
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: