สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ร่วมกับสถานทูตแคนาดา จัดกิจกรรม ASEAN Infrastructure Roadshow Mission

วันที่: 27/03/2560 | ภูมิภาค

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ร่วมกับสถานทูตแคนาดา จัดกิจกรรม ASEAN Infrastructure Roadshow Mission โดยนำบริษัทจากประเทศแคนาดาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการจัดการ Smart City จำนวน 11 บริษัท มานำเสนอและพูดคุยปรึกษาหารือกับหน่วยงานท้องถิ่นกว่า 28 หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางในการวางแผนและจัดการ Smart City ในจังหวัดภูเก็ต เทคโนโลยีการจัดการ Smart City อาทิ การจัดการและบำบัดของเสีย ระบบกล้องวงจรปิด ผู้ผลิตเครื่องบินและรถไฟ การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี Smart Off-Grid ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำประปา ระบบการจัดการจราจร ระบบการจัดการพลังงาน เป็นต้น
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: