สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ร่วมกับ BOI ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 จัด Workshop การยื่นคำขอผ่านระบบ e-Investment Promotion

วันที่: 08/03/2560 | ส่วนกลาง

วันพุธที่ 8 มี.ค. 60  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ร่วมกับ BOI ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 จัด Workshop การยื่นคำขอผ่านระบบ e-Investment Promotion ซึ่งเป็นบริการใหม่เริ่มใช้ในปี 60 ให้กับผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง นอกจากนี้ยังร่วมให้คำปรึกษาด้านกิจการซอฟต์แวร์แก่ Mr.Alvaro Daniel Villota จากบริษัท E-Media Asia Co.,Ltd. ด้วย
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: