สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศึกษาดูงานโครงการ Phuket Smart City

วันที่: 27/04/2560 | ภูมิภาค

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน  2560– สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรม จำนวน 40 คน จากวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานโครงการ Phuket Smart City เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ นำประสบการณ์ไปใช้ในวิชาชีพ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานจริงในอนาคต
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: