สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายพูลสิริ ธรรมสโรช รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะ

วันที่: 11/04/2560 | ภูมิภาค

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายพูลสิริ ธรรมสโรช รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะ พร้อมจัดประชุม Focus Group เพื่อหารือเรื่องการดำเนินงานโครงการ Smart Lighting และ Solar Rooftop ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นที่สำคัญในจังหวัดภูเก็ต
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: