สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานใหญ่ และสำนักงานฯสาขาภาคอีสานตอนกลาง ลงพื้นที่เพื่อประสานความร่วมมือ ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น

วันที่: 13/07/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานใหญ่ และสำนักงานฯสาขาภาคอีสานตอนกลาง ได้ลงพื้นที่เพื่อประสานความร่วมมือ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้โครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล (Tourism Thailand Open Platform) เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรม Thai To Top และกิจกรรม TH tourism ขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เร็ว ๆ นี้ โดยมี นายภพพล  เกษมสันต์ ณ อยุทธยา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  และนายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ท่านใดสนใจรายละเอียดสามารถดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitotop.com และ www.thtourism.com

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: