สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 จัด workshopในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์สำหรับกิจการซอฟต์แวร์ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการยื่นคำขอ Online”

วันที่: 27/04/2560 | ภูมิภาค

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 จัด workshopในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์สำหรับกิจการซอฟต์แวร์ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการยื่นคำขอ Online” ณ One Stop Service Software and Digital Content Center ชั้น G ตึก B ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ มีผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ทั้งด้าน Enterprise และ Embedded Software สนใจร่วม workshop โดยได้รับเกียรติจากคุณกนกจันทร์ จีรกาลางกูรวงค์ จาก BOI เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย และทำ workshopในครั้งนี้
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: