สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรมพาผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ ด้านเกม เข้าร่วมงาน Game Connection 2017

วันที่: 01/03/2560 | ส่วนกลาง

วันที่ 27 กพ. - 1 มีค. 60 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (เดิม) จัดกิจกรรมพาผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ ด้านเกม จำนวน 9 ราย เข้าร่วมงาน Game Connection 2017 ณ AT&T Park ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นงาน Business Matching ที่ใหญ่ที่สุด มีนักธุรกิจด้านเกมจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ คาดว่า ผู้ประกอบการไทยจะได้รับความสนใจมาเจรจาธุรกิจกว่า 200 คู่
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: