สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับ Entry

วันที่: 23/05/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ (DEPA) โดยฝ่ายพัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับ Entry ณ ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการอบรมและสอบมาตรฐาน MTA หลักสูตร Software Development Fundamentals ทั้งนี้ มีนักศึกษาให้ความสนใจในหลักสูตรและเข้าอบรม จำนวนทั้งหมด 120 คน ได้แบ่งการอบรมเป็น 3 ห้องด้วยกัน
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: