สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ในหัวข้อ "Container: New ware of DevOps"

วันที่: 28/04/2560 | ส่วนกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 (18.40-21.30 น.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลและนวัตกรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ในหัวข้อ "Container: New ware of DevOps"  โดยได้รับเกียรติจากคุณสมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน คุณโดม เจริญยศ และ Mr.Jaffarali Khan จาก vmware ร่วมเป็นวิทยากร ณ LAUNCHPAD SILOM
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: