สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ในหัวข้อ "Data Science & Big Data driving new Software era"

วันที่: 18/05/2560 | ส่วนกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลและนวัตกรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ในหัวข้อ "Data Science & Big Data driving new Software era"  โดยได้รับเกียรติจาก อ.เอกอนันต์ ทองแท้ รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ สถาบัน ไอเอ็มซี และ Mr.Jaffarali Khan จาก vmware ร่วมเป็นวิทยากร ณ E88  พระโขนง กรุงเทพฯ
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: