สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานการบริหารจัดการห้องพัก และการบริหารจัดการช่องทางการตลาดในรูปแบบ B2B

วันที่: 17/05/2560 | ภูมิภาค

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 1 จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานการบริหารจัดการห้องพัก www.thaitotop.com และการบริหารจัดการช่องทางการตลาดในรูปแบบ B2B www.thtourism.com ที่โรงแรมหัวหินแกรนด์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: