สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานการบริหารจัดการห้องพัก www.thaitotop.com และการบริหารจัดการช่องทางการตลาดในรูปแบบ B2B www.thtourism.com

วันที่: 16/05/2560 | ส่วนกลาง

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 1 จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานการบริหารจัดการห้องพัก www.thaitotop.com และการบริหารจัดการช่องทางการตลาดในรูปแบบ B2B www.thtourism.com ที่โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: