สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรม "ค่ายพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม" (Tech Tycoon)

วันที่: 15/05/2560 | ส่วนกลาง

วันที่ 11-14 พฤษภาคม2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมผู้ประกอบการและเครือข่าย จัดกิจกรรม "ค่ายพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม" (Tech Tycoon) โดยมีผู้บริหาร จากกลุ่มผู้ประกอบการด้าน Enterprise, Digital Content และ Tech Start up จำนวน 19 ราย เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายพันธมิตรที่ สยามบีชรีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี กิจกรรมที่น่าสนใจ มีดังนี้

• การอบรมในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การบริหารความเครียด บริหารอารมณ์ผู้บริหาร Creative Age Marketing 4.0, Next Gen Startup 

• การแบ่งกลุ่มในการระดมความคิดเห็นเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับด้าน ICT
2. การสร้างศักยภาพให้ธุรกิจ ICT ต่อสู้กับต่างประเทศได้
3. การส่งเสริม Tech Startupให้เติบโตและแข็งแรง
4. ภาครัฐจะช่วยธุรกิจ ICT ไทย ให้เติบโตได้อย่างไร

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมและให้ Morning Brief ในทุกๆ เช้า และได้รับเกียรติจาก คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รักษาการรองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมพิธีปิดกิจกรรมและมอบวุฒิบัตรภายในงานดังกล่าวด้วย
กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนรุ่นพี่ที่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้ จำนวน 3 รุ่น เข้าร่วมแชร์ประสบการณ์ต่างๆ ให้กับรุ่นน้อง ทำให้เครือข่ายผู้ประกอบการประสบผลสำเร็จ และส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งและเติบโตมากยิ่งขึ้น 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: