สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรม Digital Startup คัดเลือกผลงานรอบ 4 (คัดเลือก 40 ทีม)

วันที่: 15/03/2560 | ส่วนกลาง

วันพุธที่ 15 มี.ค. 60 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 จัดกิจกรรม Digital Startup คัดเลือกผลงานรอบ 4 (คัดเลือก 40 ทีม) ภาคกลาง เป็นวันแรก ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 โดยได้รับเกียติจาก นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ กล่าวเปิดกิจกรรม และมอบรางวัลให้แก่ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 100 ทีม

ทั้งนี้รองผู้อำนวยการฉัตรชัยได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับโครงการด้วย สำหรับการคัดเลือกในรอบนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย 

1. ดร.ศรีหทัย พราหมณี หัวหน้าฝ่าย เอไอเอส สตาร์ทอัพ 
2. คุณต้องหทัย กุวานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอมสไปร์ จำกัด 
3. ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชีย ผู้อำนวยการ โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ หรือ NetDesign 
4. คุณปกรณ์ ลี้สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟีนีมา จำกัด 
5. คุณธนฉัตร ตั้งศรีวงศ์ Chief Representative of Bangkok Office, CyberAgent Ventures, Inc. 
6. คุณปิยพล วุฒิกร Principal, Corporate Venture Capital บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด 
7. คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด 
โดยการคัดเลือกครั้งนี้ทีมผู้เข้าประกวดต้องนำเสนอให้เห็นถึงฟีเจอร์หรือฟังก์ชันหลักของตัวผลงาน ในรูปแบบ Prototype หรือ DEMO 

สามารถติดตามข่าวสารของกิจกรรม Digital Startup ได้ที่ www.digistartup.net
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: