สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรม OSSC FORUM ในหัวข้อ “การตลาดออนไลน์ในประเทศจีนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”

วันที่: 31/03/2560 | ส่วนกลาง

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตราการส่งเสริมได้จัดกิจกรรม OSSC FORUM ในหัวข้อ “การตลาดออนไลน์ในประเทศจีนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” 
โดยได้รับเกียรติจาก คุณชมพูนุช อติพรพาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการตลาดดิจิทัลและการขาย เป็นวิทยากรให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภายในงานมีการบรรยาย ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
- platform ที่สำคัญในการทำการตลาด online ในจีน
- ความแตกต่างในการใช้ application ของไทยและจีน
- การสร้าง content ที่ดีคือสิ่งที่สำคัญเพราะคนจีนนิยมอ่านข้อมูลใน website มากกว่าการชม viral VDO ซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างจากการทำ online marketing ในไทย
- ข้อจำกัดในการใช ้platform ต่าง ๆ ในประเทศจีน
ซึ่งในช่วงท้ายของการบรรยายได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นโดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: