สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดงานแถลงข่าว "ดีป้าขยายช่องทางทุนสู่ดิจิทัล4.0"

วันที่: 04/05/2560 | ส่วนกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริมและฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดงานแถลงข่าว "ดีป้าขยายช่องทางทุนสู่ดิจิทัล4.0" ณ ห้อง 212 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจาก คุณมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ กล่าวเปิดงาน พร้อมแถลงนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมด้านมาตรการที่ตะเกิดขึ้นในอนาคต และภายในงานเชิญผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตร 5 หน่วยงาน เข้าร่วมเสวนาและแถลงผลสำเร็จเรื่องความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและพันธมิตรในการผลักดันและส่งเสริมมาตรการให้กับผู้ประกอบการและกลุ่มเป้าหมาย สามารถติดตามรายละเอียดทาง FB Live https://m.facebook.com/DEPATHAI/
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: