สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดงานแถลงข่าว " Bangkok International Digital Content Festival 2017"

วันที่: 08/03/2560 | ส่วนกลาง

วันพุธที่ 8 มี.ค. 60  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด2 จัดงานแถลงข่าว " Bangkok International Digital Content Festival 2017" หรือ BIDC2017 ภายใต้แนวคิด "Digital Wonderland " ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษปฏิบัติหน้าที่แทน รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แถลงข่าวร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 2 องค์กรภาครัฐ อย่าง DITP และ TCEB และผู้แทนภาคเอกชน 5 สมาคมด้านดิจิทัลคอนเทนต์ นำโดยนายกสมาคม TGA งานนี้จัดขึ้น ณ SF World Cinema เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 สำหรับงานBIDC2017 ที่จัดขึ้นในปีนี้ เป็นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือเป็นการตอบรับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนขับเคลื่อนประเทศ Thailand 4.0 และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกับความคิดสร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทยที่มีศักยภาพในเวทีโลก BIDC2017 จะจัดกิจกรรมตลอดทั้งอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ # ติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง FB Live : Bangkok International Digital Content Festival
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: