สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดพิธีลงนาม Letter of Intent

วันที่: 28/04/2560 | ส่วนกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 จัดพิธีลงนาม Letter of Intent ระหว่าง ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กับ นายนัมคยองพิล ผู้ว่าราชการจังหวัดคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี เวลา 15.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม C 01 โดยจะมีความร่วมมือในการส่งเสริม startup ของทั้งสองประเทศ เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบนิเวศ Startup การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมอบรมสัมมนา และการส่งเสริมการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: