สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำโดยคุณมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์ ให้สัมภาษณ์สำนักพิมพ์ NIKKEI Asian Review ของประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับโครงการและผู้ชนะเลิศของโครงการ Character Design Workshop

วันที่: 18/05/2560 | ส่วนกลาง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 นำโดยคุณมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์ ให้สัมภาษณ์สำนักพิมพ์ NIKKEI Asian Review ของประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับโครงการและผู้ชนะเลิศของโครงการ Character Design Workshop ได้แก่ "ภูหมอก" คาร์แรคเตอร์ประจำจังหวัดเลย "บอราก้อน" คาร์แรคเตอร์ประจำจังหวัดนครสวรรค์และ "ไข่นุ้ย" คาร์แรคเตอร์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 โทร 02-1417229
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: