สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ “Startup Hardcore”

วันที่: 11/05/2560 | ส่วนกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ “Startup Hardcore” ณ โกลว์ฟิช ชั้น 2 อโศกทาวเวอร์ กรุงเทพ โดยคุณมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 กล่าวเปิดงาน พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “An Opportunity for Thai Startup” และใน Session ช่วงเช้ามีอาจารย์อาท ไกรวิน วัฒนะรัตน์ CEO & Co-Founder AHEAD.ASIA เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “What’s up Startup!” และสำหรับ Session ช่วงบ่ายเป็นการเสวนาในหัวข้อ Everyone on Stage is CEO!!” โดยกูรูสตาร์ทอัพขั้นเทพ อาทิคุณพีรภัทร ฝอยทอง CEO Fongdi, คุณนพพล อนุกูลวิทยา Co-Founder Take Me Tour และคุณธีระ ศิริเจริญ COO and Co-Founder Golfdigg มาร่วมเสวนาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: