สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Tech Startup Club

วันที่: 24/05/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในกิจกรรม Business Model Innovation โดยคุณชลทิศ เขื่อนแก้ว CTO จาก aBorrow เป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อม Workshop เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: