สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และจังหวัดเชียงรายจัดงานสัมมนาโครงการ “สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียวเอสเอ็มอี 4.0”

วันที่: 04/04/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริม ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME Development Bank ) และจังหวัดเชียงรายจัดงานสัมมนาโครงการ “สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียวเอสเอ็มอี 4.0” เพื่อเป็นแหล่งทุนในการประกอบธุรกิจ สนับสนุนและยกศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธาน และนายพงษ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล รักษาการ ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่เป็นผู้แทนสำนักงานร่วมเป็นวิทยากร ในครั้งนี้ สำนักงานได้ออกบูธคลินิกให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับความสนใจจากประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงราย และประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย โดยจะประสานขอความร่วมมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องราชาวดี โรงแรม เชียงรายแกรนด์รูม จ.เชียงราย
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: