สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับธนาคารพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ จัดงานสัมมนา "เปิดสินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียวเอสเอ็มอี 4.0 และ sme transformation loan”

วันที่: 29/03/2560 | ส่วนกลาง

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริม ร่วมกับธนาคารพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME Development Bank ) จัดงานสัมมนา "เปิดสินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียวเอสเอ็มอี 4.0 และ sme transformation loan” โดย นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธาน และนายธวัชชัย โคตรวงษ์ รักษาการผู้จัดการขอนแก่น เข้าร่วมเสวนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งทุนในการประกอบธุรกิจ หวังผลักดันผู้ประกอบการในท้องถิ่น และกระตุ้นการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยจัดทำโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งร่วมกับสถาบันการเงินประกอบด้วย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง SME Bank และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในการส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการ sme ในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารกิจการ ให้มีความแข็งแกร่งและใช้ในการพัฒนานวัตกรรมหรือบริการใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: