สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับธนาคาร SME Development Bank เปิดโครงการตอบสนองนโยบายประชารัฐ 4.0 ด้วยแคมเปญ “SMART SMEs บัญชีเดียวเอสเอ็มอี 4.0”

วันที่: 17/03/2560 | ส่วนกลาง

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริม ร่วมกับธนาคาร SME Development Bank เปิดโครงการตอบสนองนโยบายประชารัฐ 4.0 ด้วยแคมเปญ “SMART SMEs บัญชีเดียวเอสเอ็มอี 4.0”เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการใช้ซอฟต์แวร์ดิจิทัล และดึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงินเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้ประกอบการSME ได้พัฒนาศักยภาพกิจการพร้อมเติบโตแบบดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ณ เทศบาลนครเกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: