สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดกิจกรรมเปิดตัว Tech Startup Club

วันที่: 31/03/2560 | ภูมิภาค

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดกิจกรรมเปิดตัว Tech Startup Club มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยในงานยังมีกิจกรรม Startup Adventure (เปิดโลกสตาร์ทอัพ) โดยคุณพันธบัตร สันติมากร จาก Bangkok Venture เป็นวิทยากรในกิจกรรมพร้อม workshop เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: