สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดกิจกรรมเปิดตัว Tech Startup Club

วันที่: 23/05/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดกิจกรรมเปิดตัว Tech Startup Club มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน พร้อมกิจกรรมตกผลึกไอเดีย (Business Canvas) โดยคุณชรภัทร์ สันติมากร จาก Bangkok Venture เป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อม Workshop เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: