สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเปิดตัว Tech Startup Club

วันที่: 26/04/2560 | ส่วนกลาง

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเปิดตัว Tech Startup Club ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน พร้อมกิจกรรม Startup Adventure โดยคุณนพเดช เตยะราชกุล จาก Local Pillow มาถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน Startup พร้อม Workshop เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถติดตามข่าวสารของ Tech Startup Club ได้ที่ www.digistartup.net
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: