สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมเปิดตัว Tech Startup Club

วันที่: 24/04/2560 | ส่วนกลาง

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมเปิดตัว Tech Startup Club ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พร้อมกิจกรรม Startup Adventure โดยคุณพันธบัตร สันติมากร จาก Bangkok Venture มาถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน Startup พร้อม Workshop เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: