สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม Tech Startup Club

วันที่: 10/04/2560 | ส่วนกลาง

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการตกผลึกไอเดียทางธุรกิจด้วยเครื่องมือ Lean Model Canvas โดยคุณอมฤต ฟรานเซน จาก Appman Co., Ltd. มาถ่ายทอดความรู้พร้อม Workshop เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: