สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ Business Model Innovation

วันที่: 04/05/2560 | ส่วนกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ Business Model Innovation โดยดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ลีเกิลไดรฟ์ จำกัด และหนึ่งในทีมผู้พัฒนา iTAX มาถ่ายทอดความรู้พร้อม Workshop เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถติดตามข่าวสารของ Tech Startup Club ได้ที่ www.digistartup.net
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: