สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรม Tech Startup Club แคมป์ Hackathon หัวข้อ Smart Living

วันที่: 13/03/2560 | ส่วนกลาง

วันจันทร์ที่ 13 มี.ค. 60 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรม Tech Startup Club แคมป์ Hackathon หัวข้อ Smart Living หลังจากผ่านการระดมสมองตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มี.ค. 60 ที่ผ่านมาเป็น 2 วัน 2 คืน ในการตกผลึกไอเดียจนสร้างชิ้นงาน Prototype และพร้อมในการนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ โดยทุกทีมจะได้รับทุนสนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับพัฒนาและต่อยอดผลงานต่อไป
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: