สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับสาขาขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดกิจกรรมเปิดตัว Tech Startup Club

วันที่: 11/05/2560 | ส่วนกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดกิจกรรมเปิดตัว Tech Startup Club มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน พร้อมกิจกรรมเปิดโลกสตาร์ทอัพ (Startup Adventure) โดยคุณพันธบัตร สันติมากร จาก Bangkok Venture เป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อม Workshop เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: