สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับสำนักงานสาขาขอนแก่น จัดกิจกรรม Digital Startup คัดเลือกผลงานรอบ 3 (คัดเลือก 100 ทีม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่: 10/02/2560 | ส่วนกลาง

วันศุกร์ที่ 10 ก.พ. 60  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 (เดิม) ร่วมกับสำนักงานสาขาขอนแก่น จัดกิจกรรม Digital Startup คัดเลือกผลงานรอบ 3 (คัดเลือก 100 ทีม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบที่แล้วทั้งสิ้น 23 ทีมจาก 254 ทีมทั่วประเทศ นอกจากนี้คุณเพชรราวลัย ขยันยิ่ง ฝ่ายมาตรการส่งเสริม ร่วมให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมอาวานี จ.ขอนแก่น
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: