สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับสำนักงานสาขาเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Digital Startup คัดเลือกผลงานรอบ 4 (คัดเลือก 40 ทีม) ภาคเหนือ

วันที่: 21/03/2560 | ส่วนกลาง

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับสำนักงานสาขาเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Digital Startup คัดเลือกผลงานรอบ 4 (คัดเลือก 40 ทีม) ภาคเหนือ ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียติจาก คุณมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการ กล่าวเปิดกิจกรรม และมอบรางวัลให้แก่ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 100 ทีม นอกจากนี้คุณพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล รักษาการผู้จัดการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สาขา ร่วมรับฟังการ Pitching เพื่อมองหาโอกาสต่อยอดให้ทีมที่เข้ารับการคัดเลือกในภาคเหนือต่อไป โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย ร่วมรับฟังการ Pitching ด้วย 
สามารถติดตามข่าวสารของกิจกรรม Digital Startup ได้ที่ www.digistartup.net
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: